Resultater gennem dialog, samarbejde og netværk

 

 

 

 

 

RTU Link er en dynamisk netværksvirksomhed som kan trække på
ekspertise fra forskellige sider indenfor såvel det private som det

offentlige arbejdsmarked.


Vi er etableret med udgangspunkt i mange års erfaring indenfor:
HRD, Organisations- Ledelses- og Medarbejderudvikling.

Ligeledes bygger vores erfaring med tilpasset
Rådgivning, Træning og Udvikling
også på mange års arbejde i en række virksomheder og
organisationer – private såvel som offentlige.