Organisations- og medarbejderudvikling Support til HR organisationer
Vi tilbyder sparring og coaching i samarbejde med HR organisationer i forbindelse med omorganiseringer, medarbejderudvikling, uddannelsesudvikling, teamorientering, visionering og beskrivelse af strategiplaner.

Effektivt samarbejde
Udvikling af teams med hovedvægten lagt på målsætninger, roller og ressourcer, kommunikation og planlægning. Derudover tilbyder vi support i forbindelse med konflikthåndtering og struktureret problemløsning i organisationer.

Coaching seminarer
Gennem en række seminarer støtter vi ledere i implementeringsprocessen når vision og strategier skal omsættes til det praktiske operationelle niveau.
 
 
 
Ledelse Værdibaseret lærende ledelse
Fra regelstyring til værdistyring.
Med udgangspunkt i virksomhedens grundlæggende værdier arbejdes med at sikre fælles holdning til disse, og gennem praktiske øvelser og gruppediskussioner munder kurset ud i konkrete planer for implementering af værdisættet.

Lederudviklingsprogrammer
Gennem en modulopbygget uddannelse gives lederen værktøjer til at løse fremtidens ledelsesudfordringer som coach og formidler. Emnerne vil være: teamorientering, kommunikation, struktureret problemløsning, konflikthåndtering, mødeledelse, udvikling af vision – strategier – mål og handlingsplaner, formidlingsteknik.
 

 
 
Formidling Kommunikation
Med vægten lagt på praktiske kommunikations-øvelser såvel udendørs som indendørs, vil principperne for effektiv kommunikation blive gennemarbejdet. Begreber som: 100 % kommunikation, sende og modtage, aktiv lytning og andre elementer til at forbedre kommunikationen i organisationen vil blive behandlet og afprøvet i praksis.
 
 
 
Andre produkter Målsætningsseminarer
Vi har mange års erfaring i at hjælpe organisationer med at omsætte mål til konkrete handlinger gennem inddragelse af relevante medarbejdergrupper.

Konceptudvikling

Vi konceptudvikler uddannelse og træning af medarbejdere på alle niveauer tilpasset organisationens behov og ønsker. Som eksempler kan nævnes: målrettede moduler for timelønnet personale indenfor områder som: forandringsparathed, kvalitet, miljø, medarbejderudviklingssamtaler.