Hvordan arbejder vi?

Metode:
RTU Link
har ingen færdige løsninger; vi tror på at de brugbare løsninger og de bedste resultater skabes gennem dialog, samarbejde og netværk. Det betyder at vi altid ser kunden som den vigtigste partner i løsningen af de forskellige opgaver, som vi og vort netværk påtager os at løse.

Fælles værdier i RTU Link
Du kan kende os på at vi er praksisorienterede og skaber vore resultater gennem dialog og team- samarbejde kendetegnet ved:

Åbenhed

Personlig imødekommenhed

Troværdighed

Åbenhed idet vi er lyttende og bestræber os på at forstå vore medspilleres situation og erfaringer samtidigt med at vi er tydelige om vore egne holdninger og gerne deler ud af vores egen viden.

Personligt imødekommende idet vi søger løsninger som både vore medspillere og vi selv kan stå inden for.

Troværdighed idet vi er til at stole på. Vi gør det vi siger og siger det vi gør. Vi er ordholdende og gør det klart hvis vi ikke kan leve op til det vi har lovet. Vi har orden i aftaleforhold.