Hvad arbejder vi med? Rådgivning:
Gennem mange års virke har vi oparbejdet stor erfaring i at rådgive private såvel som offentlige virksomheder i effektiviseringsprocesser, uddannelses og opkvalificering af ledere og medarbejdere, samt kvalitetsudvikling.
 • Strategiudvikling/strategiseminarer

 • Support til HR organisationer

 • Support til lederteam

 • Implementering

 • Konsulentydelser

Træning:
Uddannelse og træning har ikke bare betydning for den enkelte medarbejder men for hele virksomhedens udvikling.

RTU Link tilbyder at hjælpe virksomheder, der har et behov for opkvalificering (private som offentlige) med, at vælge de rigtige trænings- og uddannelsesprogrammer for virksomhedens medarbejdere, og samtidig sørge for alle praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af forløbet. 

 • Effektiv kommunikation og formidling

 • Træning og coaching af ledere og medarbejdere

 • Instruktøruddannelse

 • Konsulentydelser

Udvikling:
Mennesker udvikler sig hele livet, men hvad med virksomheden?

RTU Link tager udgangspunkt i at det vigtigste udviklingsværktøj er dig selv, og hjælper med at skabe større bevidsthed om egne styrker, og hvordan de kan bruges bevidst – skabe overblik over hvad du kan tilføre for at skabe bedre resultater og udvikling også i virksomheden. 

 • Udvikling af teams og samarbejdskompetencer

 • Udvikling af ledere og medarbejdere

 • Organisationsudvikling

 • Udvikling af opkvalificeringsprogrammer

 • Konsulentydelser